Omdat er voor de diverse vliegvelden verschillende Vliegtuig Ongeval Scenario's bestaan kunt u beter onderstaande WIKI pagina bezoeken:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegtuigongevalscenario