Overzicht met subscenario's TIS (Trein Incident Scenario) ten behoeve van alarmering P2000

TIS 1

TIS 1 betreft vrijwel altijd een bedrijfsmatige onderbreking voor de spoorwegen. In veruit de meeste gevallen is de inzet van hulpdiensten niet noodzakelijk. Als deze verstoring het gevolg is van een ander incident (bijvoorbeeld een aanrijding waarbij de bovenleiding wordt beschadigd), worden de hulpdiensten gealarmeerd op basis van het TIS scenario dat bij dat andere incident hoort.
TIS 1.1: een storing waarbij vertragingen ontstaan van tussen 5 en 30 minuten.
TIS 1.2: een storing waarbij vertragingen ontstaan van meer dan 30 minuten.
TIS 1.3: totale versperring.
TIS 1.4: totale versperring met uitstraling naar een groot gedeelte van het land.

TIS 2

Bij TIS 2 gaat het om scenario's waarbij sprake is van brand.
TIS 2.1: een bermbrand.
TIS 2.2: een kleine brand in een trein of station.
TIS 2.3: een grote brand in een trein.
TIS 2.4: een grote brand in een station of tunnel.

TIS 3

TIS 3 beschrijft scenario's voor aanrijdingen en botsingen waarbij slachtoffers betrokken zijn, varierend van een aanrijding met een klein voertuig tot een zeer ernstige aanrijding waarbij meerdere slachtoffers betrokken zijn en de trein of delen daarvan ernstig beschadigd zijn.
TIS 3.1: aanrijding trein met een persoon, fiets, bromfiets of ander klein voorwerp.
TIS 3.2: aanrijding trein met rangeerdeel of klein wegvoertuig (auto / bestelbus en dergelijke).
TIS 3.3: ontsporing met slachtoffers of aanrijding tussen een trein met een andere trein of een groot wegvoertuig (bus/vrachtauto) waardoor wagenstellen niet vervormd, gekanteld of gestapeld zijn.
TIS 3.4: ontsporing met slachtoffers of aanrijding tussen een trein met een andere trein, een groot wegvoertuig of object waardoor wagenstellen vervormd, gekanteld of gestapeld zijn.

TIS 4

TIS 4 is gereserveerd voor de gevaarlijke stoffen.
TIS 4.1: een klein ongeval met gevaarlijke stoffen, zoals een druppelende afsluiter of blazende veiligheid.
TIS 4.2: een brand waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
TIS 4.3: een ontsnapping van een gevaarlijke stof waarbij de effecten beperkt blijven tot het brongebied.
TIS 4.4: een ongeval met gevaarlijke stoffen waarbij duidelijk sprake is van een effectgebied.

TIS 5

Met TIS 5 worden de scenario's beschreven waarin sprake is van bommelding, bomvinding of bomexplosie.
TIS 5.1: anonieme bommelding of verdacht gedrag.
TIS 5.2: verdacht voorwerp of bomvinding op de vrije baan.
TIS 5.3: verdacht voorwerp of bomvinding in trein op station, op station of in tunnel.
TIS 5.4: bomexplosie in trein, station of in tunnel.